De Kraanvogel - Eikenlaan 22 - 7251 LT Vorden - Tel: 0575 - 556652

Welkom op de website van Integraal Kind Centrum De Kraanvogel

Wij zijn een school in een groene, uitdagende omgeving met aandacht voor bewegend- en spelend leren. Waarbij ieder kind werkt op zijn eigen topniveau.

 

Wie een bezoekje brengt aan basisschool de Kraanvogel waant zich in een oase van natuur. Prachtige klimtoren, water, zand en een groentetuin. Al deze elementen maken de Kraanvogel tot een waar natuurparadijs. Buiten spelen in een groene omgeving maakt kinderen gezonder. Contact met de natuur voedt het vermogen van een kind tot creativiteit en verbeelding. De natuur is niet alleen belangrijk voor de kinderen, maar andersom zijn kinderen ook belangrijk voor de natuur.

  
 
Missie
Integraal Kind Centrum De Kraanvogel is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Een team waarin leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande ontwikkellijn. Het team van IKC
De Kraanvogel wil kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen.
Met de ruime openingstijden en vele opvangmogelijkheden zorgen we ervoor dat uw kind, op één plek, van onderwijs én van besteding van vrije tijd volop kan genieten. 
 
Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl
Vlog gezonde school GGD
 
De schooltuin
Groep 7 en 8 werken regelmatig onder leiding van Bart in de schooltuin. Ze hebben gezaaid en gepoot en nu is het tijd om dingen te oogsten. 
De kinderen nemen vaak prducten van hun eigen tuintje mee naar huis, maar we zullen ook groenten aanbieden op de kar die bij de groenstrook van de school komt te staan. Het geld wordt weer besteed aan nieuw zaai- en pootgoed. 
    
 
Pauze op de Kraanvogel
Het terrein om de school is kindvriendelijk ingericht. Er zijn speeltoestellen, een zandbak en een pomp. Paden en zitjes vergroten de mogelijkheden. In overleg met de plaatselijke voetbalvereniging kunnen we het naast de school gelegen sportveld vrijwel altijd gebruiken.
De school biedt de leerlingen sportieve uitdagingen en haalt voordeel uit zijn landelijke bosrijke omgeving.
Bij de aankleding van de ruimte met planten, struiken is tevens gelet op educatieve elementen. Oudere leerlingen kunnen hun eigen moes- en bloementuintje bewerken.
Om vele redenen (sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met verschillen, schoolklimaat, actief en samenwerkend leren) vinden wij het belangrijk, dat alle kinderen gelijktijdig pauze hebben en kunnen allemaal gebruik maken van het hele speelterrein.